HP Deskjet 990cxi Printer - Felsökningstips

background image

Felsökningstips

Det är frustrerande när saker och ting inte blir som man har tänkt
sig, men följande sidor innehåller tips som kan hjälpa dig att ta
reda på var problemet ligger och hur du kan rätta till det.

• Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna.

• Se till att du använder rätt kabel för det operativsystem du

använder.

Se efter om din fråga påminner om nedanstående frågor och följ
sedan anvisningarna i detta avsnitt:

Det går inte att installera skrivarprogrammet. Vad är det som
är fel? Se sidan 44.

Varför går det inte att skriva ut? Se sidan 46.

Vad betyder de blinkande lamporna? Se sidan 51.

Ser utskriften felaktig ut? Se sidan 54.

Är det problem med modulen för automatisk dubbelsidig
utskrift? Se sidan 60.

Är det problem med den infraröda (Ir-) utskriften?
Se sidan 61.

background image

44

Problem?: Felsökningstips

Det går inte att installera skrivarprogrammet. Vad är det som är fel?

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

Jag la i en cd-skiva men datorn
kunde inte läsa den.

• Cd-skivan lades i på fel sätt.

ELLER

• Cd-spelaren kan vara skadad.

ELLER

• Cd-skivan kan vara skadad.

1 Lägg i cd-skivan på nytt och försök igen. Om detta inte löser problemet

ska du gå vidare till nästa steg.

2 Försök med att lägga i en cd-skiva som du vet fungerar. Om inte denna

cd-skiva fungerar kan du behöva byta ut cd-spelaren.

3 Om andra cd-skivor fungerar men cd-skivan med skrivarprogramvaran

inte fungerar kan skivan vara skadad. Du kan ladda ner programvaran
från en av hp:s webbplatser (se sidan 62 för webbplatsadresser).

4 Om du inte har tillgång till webben ska du kontakta hp Kundtjänst. Se

sidan 64 för att få tag på närmaste telefonnummer.

background image

45

Problem?: Felsökningstips

Programvaran installerades
inte på rätt sätt.
ELLER
Du behöver avinstallera
skrivarprogrammet av någon
anledning.

• Det kan ha uppstått en konflikt

med ett
virusbekämpningsprogram.

ELLER
• Det kan ha uppstått en konflikt

med ett annat program.

ELLER
• Det kan ha uppstått konflikt

med kringutrustning ansluten
till skrivaren.

1 Kontrollera att skrivaren är påslagen och att kablarna sitter fast

ordentligt.

2 Stäng eventuella virusbekämpningsprogram som körs på datorn.
3 Lägg i cd:n med skrivarprogrammet i datorn och markera

Avinstallera

i Installeraren, och upprepa sedan installationsförfarandet.

4 Om du har använt Apple-programmet QuickDraw GX, ska du stänga av

det. Skrivaren hp deskjetär inte kompatibel med QuickDraw GX.

5 Om problemet med installationen av programvaran kvarstår ska du

ringa en auktoriserad hp-återförsäljare eller hp Kundtjänst.
Telefonnumret till närmsta kundtjänstcenter hittar du i “hp Kundtjänst
per telefon” på sidan 64.

Det går inte att installera skrivarprogrammet. Vad är det som är fel? Fortsättning

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

background image

46

Problem?: Felsökningstips

Varför går det inte att skriva ut?

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

Det matades inte ut
någon sida ur skrivaren.

Strömmen är kanske avstängd eller
en av kablarna sitter inte fast
ordentligt.

1 Se till att strömmen är påslagen.
2 Kontrollera att kablarna sitter fast ordentligt.

Det kanske inte finns något papper
i inmatningsfacket.

Kontrollera att materialet ligger rätt i inmatningsfacket.

Skrivarens övre lucka kan vara
öppen.

Stäng skrivarens övre lucka.

Det kan ha uppstått ett problem
med en av bläckpatronerna.

Om lampan Status för bläckpatroner blinkar ska du lyfta upp
skrivarluckan och kontrollera bläckpatronernas status. Kontrollera att
bläckpatronerna har installerats på rätt sätt. Se sidan 37.

Skrivaren är kanske långsam.

Om lampan Ström blinkar bearbetar skrivaren utskriften. Vänta en stund.

Skrivaren väntar på att du ska
trycka på knappen Fortsätt .

Om lampan Fortsätt blinkar ska du trycka på knappen Fortsätt .

background image

47

Problem?: Felsökningstips

Det matades inte ut
någon sida ur skrivaren.

(fortsättning)

Papperet har kanske fastnat och du
använder den bakre luckan.

1 Dra ut papperet från in- eller utmatningsfacket.
2 Tryck på knappen Fortsätt på skrivarens framsida.
3 Om du höll på att skriva ut etiketter ska du se till att det inte lossnade

någon etikett från arket när detta matades fram i skrivaren.

4 Skriv ut dokumentet igen när papperstrasslet är åtgärdat.
5 Om inte papperstrasslet är åtgärdat ska du öppna den bakre luckan

genom att vrida på ratten (motsols) och ta bort luckan.

6 Dra ut det papper som fastnat och sätt sedan tillbaka den bakre luckan.
7 Skriv ut dokumentet.

Det kan ha uppstått papperstrassel
i modulen för automatisk
dubbelsidig utskrift.

1 Stäng av skrivaren.
2 Tryck på knappen på ovansidan av modulen för automatisk dubbelsidig

utskrift och fäll ner luckan.

3 Dra ut det papper som fastnat ur modulen och stäng luckan.
4 Slå på skrivaren igen.
5 Skriv ut dokumentet.

Varför går det inte att skriva ut? Fortsättning

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

background image

48

Problem?: Felsökningstips

Det matades inte ut
någon sida ur skrivaren.

(fortsättning)

Ett papper har fastnat på skrivarens
baksida och modulen för
automatisk dubbelsidig utskrift har
installerats.

1 Stäng av skrivaren.
2 Tryck samtidigt på frigöringsknapparna, som sitter på ömse sidor om

modulen för automatisk dubbelsidig utskrift, för att ta av den.

3 Dra ut det papper som fastnat ur skrivaren och sätt sedan tillbaka

modulen igen (se sidan 16).

4 Slå på skrivaren igen.
5 Skriv ut dokumentet.

Den bakre luckan eller modulen
för automatisk dubbelsidig utskrift
saknas.

1 Sätt tillbaka den bakre luckan eller modulen för automatisk dubbelsidig

utskrift på skrivarens baksida.

2 Skriv ut dokumentet.

Varför går det inte att skriva ut? Fortsättning

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

background image

49

Problem?: Felsökningstips

Skrivaren arbetar mycket
långsamt.

Datorn kanske inte uppfyller de
lägsta systemkraven.

1 Kontrollera hur mycket RAM-minne och vilken processorhastighet

datorn har. Se “Systemkrav” på sidan 72.

2 Frigör utrymme på datorns hårddisk. Om du har mindre än 100 MB

ledigt utrymme på datorn kan detta innebära längre bearbetningstid.

Du kanske kör flera olika program
på samma gång.

Avsluta alla program som du inte behöver.

Du kanske använder föråldrad
programvara.

Kontrollera den skrivardrivrutin som du använder. Besök hp:s webbplats för
att se om det finns några nya uppdateringar (se sidan 62 för
webbplatsadresser).

Du kanske skriver ut ett
komplicerat dokument som
innehåller bilder eller foton.

Vänta en stund. Stora och komplicerade dokument som innehåller bilder
eller foton tar längre tid att skriva ut än textdokument.

Pappersalternativet Typ kan vara
inställt på

Automatisk

.

När papperstypen är inställd på

Automatisk

söker skrivaren av den första

sidan av utskriften för att bestämma lämplig papperstyp. Detta kan ta ett par
sekunder. Du kan undvika detta genom att ange en specifik papperstyp
istället för att använda förinställningen för

Automatisk

. Se “Automatisk

pappersavkännare” på sidan 15.

Varför går det inte att skriva ut? Fortsättning

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

background image

50

Problem?: Felsökningstips

En tom sida matades ut
ur skrivaren.

Bläcket i skrivaren kan ha tagit slut.

1 Lyft upp skrivarluckan och titta på symbolerna för bläckpatronernas

status för att kontrollera att bläcket inte tagit slut. Se “Status för
bläckpatroner” på sidan 35.

2 Om bläcket har tagit slut ska du byta ut bläckpatron. Se “Byt ut

bläckpatronerna” på sidan 37.

Du har kanske glömt att ta bort
tejpen från bläckpatronen.

Kontrollera att tejpbiten av plast är borttagen på båda bläckpatronerna. Se
“Byt ut bläckpatronerna” på sidan 37.

Du kanske försöker skriva ut ett fax.

1 Spara faxet i grafikformat, t ex som en TIFF-fil.
2 Placera bilden i ett ordbehandlingsdokument och skriv ut det därifrån.

Varför går det inte att skriva ut? Fortsättning

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

background image

51

Problem?: Felsökningstips

Vad betyder de blinkande lamporna?

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

Lampan Ström blinkar.

Skrivaren kanske tar emot data.

Vänta en stund. Lampan kommer att släckas när skrivaren slutar ta
emot data.

Lampan Fortsätt blinkar.

Papperet har kanske tagit slut.

1 Lägg i papper.
2 Tryck på knappen Fortsätt .

Papperet har kanske fastnat och du
använder den bakre luckan.

1 Dra ut papperet från in- eller utmatningsfacket.
2 Tryck på knappen Fortsätt på skrivarens framsida.
3 Om du höll på att skriva ut etiketter ska du se till att en etikett inte

lossnade från arket när det matades fram i skrivaren.

4 Skriv ut dokumentet igen om papperstrasslet är åtgärdat.
5 Om inte papperstrasslet är åtgärdat ska du öppna den bakre luckan

genom att vrida på ratten (motsols) och ta bort luckan.

6 Dra ut det papper som fastnat och sätt sedan tillbaka den bakre luckan.
7 Skriv ut dokumentet.

background image

52

Problem?: Felsökningstips

Lampan Fortsätt blinkar.
(fortsättning)

Det kan finnas papperstrassel och
modulen är insatt för automatisk
dubbelsidig utskrift.

1 Stäng av skrivaren.
2 Tryck på knappen på ovansidan av modulen för automatisk dubbelsidig

utskrift och fäll ner luckan.

3 Dra ut det papper som fastnat ur modulen och stäng luckan.
4 Slå på skrivaren igen.
5 Skriv ut dokumentet.

Du kanske skriver ut ett
dubbelsidigt dokument manuellt
och den första sidan är klar.

1 Följ anvisningarna på skärmen när du lägger i papperet.
2 Tryck på knappen Fortsätt .

Lampan Status för
bläckpatroner

blinkar.

Den övre luckan är kanske öppen.

Stäng den övre luckan.

Det kan ha uppstått ett problem
med en av bläckpatronerna.

Se “Status för bläckpatroner” på sidan 35.

Vad betyder de blinkande lamporna? Fortsättning

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

background image

53

Problem?: Felsökningstips

Samtliga lampor blinkar på
ovandelen.

Skrivaren kan behöva startas om.

1 Stäng av skrivaren genom att trycka på knappen Ström . Tryck sedan

på knappen Ström igen för att slå på skrivaren igen.

2 Om detta inte löser problemet ska du trycka på knappen Ström för att

stänga av skrivaren.

3 Dra ur sladden till skrivaren.
4 Sätt i sladden igen.
5 Slå på skrivaren igen genom att trycka på knappen Ström .

Infrarödlampan blinkar.

Infrarödlinsen på PowerBook-
enheten kan vara riktad mot
skrivarens lins. Detta indikerar att
en förbindelse har upprättats
mellan enheterna.

Placera PowerBook-enheten:
• På mer än 1 meters avstånd från skrivaren.
ELLER
• Så att dess infraröda lins inte är riktad mot linsen på skrivaren (vinkeln

mellan de två linserna bör vara större än 30-grader).

Vad betyder de blinkande lamporna? Fortsättning

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

background image

54

Problem?: Felsökningstips

Ser utskriften felaktig ut?

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

Delar av dokumentet
saknas eller skrevs ut på
fel ställe.

Pappersriktningen felaktig.

Kontrollera att du valt rätt riktning (stående eller liggande) i dialogrutan

Utskriftsformat

. Se “Utskriftsformat–styrning av sidlayouten” på sidan 8.

Fel pappersstorlek.

Kontrollera att du valt rätt pappersstorlek i dialogrutan

Utskriftsformat

. Se

“Utskriftsformat–styrning av sidlayouten” på sidan 8.

Marginalerna är fel.

Kontrollera att marginalerna ligger inom det utskrivbara området. Se
“Minsta utskriftsmarginaler” på sidan 71.

Antalet sidor per ark är fel.

Kontrollera att antalet sidor per ark inte är inställt på banderollutskrift. Se
“Layout” på sidan 11.

Texten eller grafiken kanske inte
har skalats på rätt sätt.

Kontrollera att text och grafik i dokumentet har skalats på rätt sätt.

Dokumentet skrevs ut på
snedden eller texten
centrerades inte.

Papperet har kanske inte lagts i på
rätt sätt.

1 Se till att utskriftsmaterialet ligger i inmatningsfacket i rätt riktning.
2 Se till att pappersledarna ligger an emot utskriftsmaterialet.

background image

55

Problem?: Felsökningstips

Utskriftskvaliteten är
undermålig.

Det kan vara slut på bläcket.

1 Kontrollera bläckpatronernas status. Se “Status för bläckpatroner” på

sidan 35.

2 Om det är slut på bläcket ska du byta ut bläckpatronen. Se “Byt ut

bläckpatronerna” på sidan 37.

Du kanske inte använder det bästa
utskriftsmaterialet.

• Kontrollera att du använder utskriftsmaterial som är avsett för hp

deskjet-skrivare.

• Utskriftskvaliteten förbättras dramatiskt om du skriver ut på papper som

har specialutformats för en viss typ av utskrift (t ex fotografier), istället
för att använda vanligt papper.

Du kanske skriver ut på fel sida av
utskriftsmaterialet.

Se till att du lägger i utskriftsmaterialet med utskriftssidan nedåt.

Du kanske inte har valt rätt
papperstyp i skrivarprogrammet.

Kontrollera att du har valt rätt papperstyp i dialogrutan

Papperstyp/

Kvalitet

. Se “Papperstyp/Kvalitet” på sidan 11.

Du kanske skriver ut i
korrekturläge.

Klicka på

Normal

eller

Snabb

istället för Hög i dialogrutan

Papperstyp/

Kvalitet

. Se “Papperstyp/Kvalitet” på sidan 11.

Ser utskriften felaktig ut? Fortsättning

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

background image

56

Problem?: Felsökningstips

Utskriftskvaliteten är
undermålig.
(fortsättning)

Du kanske behöver rengöra
bläckpatronerna.

Se “Rengöring av bläckpatronerna” på sidan 39.

Du har kanske glömt att ta bort
tejpen från bläckpatronen.

Kontrollera att tejpbiten av plast är borttagen på båda bläckpatronerna. Se
“Byt ut bläckpatronerna” på sidan 37.

Bläckpatronerna är kanske inte
inriktade.

Om det färgade eller svarta bläcket är felinriktat på den utskrivna sidan ska
du gå till

hp deskjet Verktyg

i mappen Verktyg i huvudkatalogen på

hårddisken, klicka på fliken

Kalibrera

och sedan klicka på knappen

Rikta

in

. Se “hp deskjet 900 Verktyg” på sidan 7.

Om bläcket smetar kanske du
använder för mycket bläck.

Klicka på

Normal

eller

Snabb

istället för Hög i dialogrutan

Papperstyp/

Kvalitet

. Se “Papperstyp/Kvalitet” på sidan 11. Du kanske också bör minska

bläck

mängden

eller öka

torktiden

.

1 Välj

Skriv ut

i menyn

Arkiv

.

2 Välj

Bläckinställningar

i menyn

Allmänt

.

3 Justera bläckmängden och torktiden med hjälp av reglagen.

Ser utskriften felaktig ut? Fortsättning

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

background image

57

Problem?: Felsökningstips

Banderollerna skrivs
inte ut på rätt sätt.

Du har kanske glömt att fälla upp
utmatningsfacket.

Se till att utmatningsfacket är uppfällt.

Du kanske har glömt att välja

Banderoll

i skrivarprogrammet.

Kontrollera att du valt pappersstorleken

U.S. Letter Kontinuerligt

eller

A4 Kontinuerligt

i dialogrutan

Utskriftsformat

. Se “Utskriftsformat–

styrning av sidlayouten” på sidan 8.

Det är kanske problem med
papperet.

• Om flera ark matas in i skrivaren på samma gång ska du veckla upp och

sedan vika ihop papperet igen.

• Om papperet inte matas in i skrivaren på rätt sätt ska du kontrollera att

den fria änden av det kontinuerliga papperet är riktat mot skrivaren.

• Om papperet skrynklar sig när det matas genom skrivaren är det kanske

inte lämpligt för utskrift av banderoller.

Ser utskriften felaktig ut? Fortsättning

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

background image

58

Problem?: Felsökningstips

Fotografierna skrivs inte
ut på rätt sätt.

Du har kanske inte lagt i
fotomaterialet på rätt sätt.

Lägg i fotomaterialet med den glättade sidan nedåt.

Fotopapperet kanske inte har
matats in helt.

1 För in papperet så långt som möjligt i inmatningsfacket.
2 Kontrollera att pappersledarna ligger tätt intill fotopapperet.

Du kanske inte har valt lämplig

Papperstyp/Kvalitet.

1 Gå till dialogrutan

Papperstyp/Kvalitet

. Se “Papperstyp/Kvalitet” på

sidan 11.

2 Välj

HP Photo Paper

som

papperstyp

.

3 Välj

Bästa

för

utskriftskvaliteten

.

4 Välj

Fotografi

för att få bättre upplösning i utskriften.

Fotografiet kanske inte är i ett
elektroniskt (digitalt) format.

Ta en digital bild, skanna in ett foto eller skaffa en elektronisk fil av fotot
från kamerabutiken.

När papperstypen ställs med

Automatisk

kommer

utskriftskvaliteten att vara
annorlunda.

När papperstypen ställs med

Automatisk

ställs

utskriftskvaliteten automatiskt in på

Normal.

Om

Papperstypen

ställs

in på en specifik papperstyp kan
utskriftens

Kvalitet

ställas in.

När du valt

Papperstyp

väljer du önskad

utskriftskvalitet

. Se “Papperstyp/

Kvalitet” på sidan 11.

Ser utskriften felaktig ut? Fortsättning

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

background image

59

Problem?: Felsökningstips

Automatisk

har ställts in som

papperstyp men skrivaren
använder inte det optimala
pappersläget.

Papperet kanske är fläckigt, repat
eller skrynkligt.

Den automatiska pappersavkännaren fungerar mindre precist om papperet
är skadat. Kontrollera att papperet är fritt från fläckar, repor och skrynklor.

Papperet kanske har ett brevhuvud
eller är brevpapper med förtryckt
mönster på övre kanten.

• Den automatiska pappersavkännaren ställer alltid in den här

brevpapperstypen till

Vanligt papper

.

• Välj lämplig papperstyp manuellt. Se “Papperstyp/Kvalitet” på sidan 11.

Papperet kanske är mörkfärgat
eller innehåller metallfibrer.

• Den automatiska pappersavkännaren kan ställa in den här

materialtypen till

Vanligt papper

.

• Välj lämplig papperstyp manuellt. Se “Papperstyp/Kvalitet” på sidan 11.

Automatisk

har ställts in som

papperstyp men då utskriften
ska starta matar skrivaren ut ett
blankt papper.

Skrivaren kan ha stått i direkt
solljus vilket påverkar den
automatiska pappersavkännaren.

Flytta bort skrivaren från direkt solljus.

Papperet faller på golvet efter
det att det skrivs ut.

Förlängningen på
utmatningsfacket kanske inte är
utdragen.

Dra försiktigt ut förlängningen på utmatningsfacket. När utskriften avslutats
skjuter du tillbaka förlängningen i dess förvaringsfack. Se “Utmatningsfack”
på sidan 4.

Ser utskriften felaktig ut? Fortsättning

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

background image

60

Problem?: Felsökningstips

Är det problem med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift?

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

Du kan inte välja alternativet

Automatisk

i alternativet

Skriv ut båda sidorna i

dialogrutan

Layout

.

Du kanske inte har aktiverat
modulen för automatisk
dubbelsidig utskrift.

1 Välj

Utskriftsformat

i menyn

Arkiv

.

2 Markera rutan

Dubbelsidig säkerhetsmarginal

, klicka sedan på

OK

.

3 I menyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut.

4 Välj

Layout

i pop-up-menyn

Allmänt

. Se “Dialogrutan Skriv ut” på

sidan 9 för anvisningar.

5 I dialogrutan

Layout

markerar du

Skriv ut på båda sidorna

och

väljer

Automatisk

.

6 Klicka antingen på symbolen

Bok

eller

Block

för att välja rätt

sidriktning.

7 Genomför alla andra formatändringar som behövs i de övriga

dialogrutorna för

Skriv ut

och klicka sedan på

Skriv ut

.

Skriv ut på båda sidorna

markerades men utskrift sker
bara på ena sidan av papperet.

• Du kanske inte har markerat

Skriv ut på båda sidorna

i

dialogrutan

Layout

.

• Du kanske har valt en

materialstorlek som inte stöds.

1 Koppla först loss och koppla sedan på modulen för automatisk

dubbelsidig utskrift igen. Se “Automatisk dubbelsidig utskrift” på
sidan 16.

2 Kontrollera att du markerat

Automatisk

i dialogrutan

Layout

. Se

“Layout” på sidan 11.

3 Aktivera

Bakgrundsutskrift

. Se “Bakgrundsutskrift” på sidan 13.

I dubbelsidig utskrift hamnar
bindningsmarginalen på fel
ställe.

• Du kanske har valt fel

pappersriktning.

• Du kanske har valt fel

bindningsalternativ.

1 Kontrollera i dialogrutan

Utskriftsformat

att du har markerat

Dubbelsidiga säkerhetsmarginaler

och valt rätt pappersriktning. Se

“Utskriftsformat–styrning av sidlayouten” på sidan 8.

2 Kontrollera att du markerat alternativet

Bindning

på höger sida i

dialogrutan

Layout

. Se “Layout” på sidan 11.

background image

61

Problem?: Felsökningstips

Är det problem med den infraröda (Ir-) utskriften?

Vad är det som är fel?

Möjlig orsak

Så här löser du problemet…

Det går inte att upprätta någon
förbindelse eller överföringen
verkar ta längre tid än normalt.

Enheten du försöker skriva ut från
kanske inte är IrDA-kompatibel.

• Försäkra dig om att enheten är IrDA-kompatibel.
• Sök efter en IrDA-symbol eller se användarhandledningen för

information.

PowerBook-enheten kanske inte är
klar för kommunikation med en
infraröd skrivare.

Se till att PowerBook-enheten är klar för utskrift. Se “Skriva ut från PowerBook”
på sidan 19.

Enheten du försöker skriva ut från
och skrivaren är inte rätt placerade.

• Placera enheten du vill skriva ut från på upp till 1 meters avstånd från

skrivaren och i maximalt 30-graders vinkel från skrivarens infraröda lins.

• Se till att vägen mellan de två infraröda enheterna inte är blockerad.
• Kontrollera att båda linserna är rena – fria från smuts och fett.

Det går inte att upprätta någon
förbindelse eller överföringen
verkar ta längre tid än normalt.

Starkt ljus kan störa signalen.

• Se till att inget starkt ljus skiner rakt in i någondera av linserna.
• Flytta enheten du ska skriva ut från närmare skrivarens infraröda lins.

Skrivaren skriver bara ut en del
av sidan eller dokumentet.

Enheten du försöker skriva från kan
ha hamnat utanför räckvidden för
skrivarens infraröda lins.

• Försök rikta om enheterna inom cirka 3 –30 sekunder.
• Om utskriften inte återupptas måste du starta om utskriftsjobbet på nytt.

Palm Pilot-enheten klarar bara
av att skriva ut en kalenderpost
åt gången.

Palm Pilot-enheten kanske inte har
något utskriftsprogram installerat.

Ett utskriftsprogram måste finnas för att flera kalenderposter ska kunna
skrivas ut åt gången.

background image

62

Problem?: hp Kundtjänst