HP Deskjet 990cxi Printer - Innehållsförteckning

background image

Innehållsförteckning

Allmänt om utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Knappar och lampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pappersfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Använda skrivarprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Andra sätt att välja standardskrivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utskrift från skrivbordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
hp deskjet 900 Verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontrollera skrivarens status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Utskriftsformat–styrning av sidlayouten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dialogrutan Skriv ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Automatisk pappersavkännare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Automatisk dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Infraröd (Ir-) utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Avancerad användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Hitta rätt papperstyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Utskrift på olika typer av papper och utskriftsmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Manuell dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Utskrift av OH-film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Utskrift av enstaka kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Utskrift av en bunt kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Utskrift av visitkort, registerkort och annat mindre utskriftsmaterial . . . . . . . . 28
Utskrift av etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Utskrift av fotografier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Utskrift på gratulationskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Utskrift av påstrykningsbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Utskrift av affischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Utskrift av banderoller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Bläckpatroner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Status för bläckpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Byt ut bläckpatronerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Förvara bläckpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rengöring av bläckpatronerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Skador som uppstår vid påfyllning av bläckpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Problem?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Felsökningstips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
hp Kundtjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Mer information om skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Systemkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Förbrukningsmaterial och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Beställningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Juridisk information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Begränsade garantiförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Umweltverträglichkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

background image

2

Användarhandbok för Macintosh Guide: Hitta information – Vad och hur

Tillkännagivanden

Apple, Apple-logotypen, AppleTalk, ColorSync, ColorSync-logotypen,
EtherTalk, Finder, LocalTalk, Mac, Macintosh, Mac OS, PowerBook, Power
Macintosh och QuickDraw är varumärken som tillhör Apple Computer,
Inc., och är inregistrerade i USA och i andra länder.

Adobe och Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated.

Palm, Palm III, Palm V och Palm VII är inregistrerade varumärken som
tillhör 3Com Corporation eller dess dotterbolag.

Observera

Uppgifterna i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Hewlett-Packard lämnar inga garantier avseende detta material, inklusive,
men ej begränsat till, underförstådda garantier avseende säljbarhet och
lämplighet för ett visst ändamål.

Hewlett-Packard skall ej hållas ansvarigt för några fel eller för tillfälliga
skador eller följdskador i anslutning till tillhandahållandet, prestandan
eller användningen av detta material.

Med ensamrätt. Reproduktion, modifiering och översättning av denna
handbok är ej tillåtet utan föregående, skriftligt tillstånd från Hewlett-
Packard Company, förutom i de fall då detta är tillåtet enligt lagen om
upphovsrätt.

1:a utgåvan, juli 2000

© Copyright Hewlett-Packard Company och Apple Computer, Inc. 2000

Portions © Copyright 1989-2000 Palomar Software, Inc. hp deskjet 990c
inkluderar skrivardrivrutinsteknik som licensierats av Palomar Software,
Inc., www.palomar.com.