HP Deskjet 990cxi Printer - Status för bläckpatroner

background image

Status för bläckpatroner

Lampan Status för bläckpatroner
blinkar närbläcket håller på att ta slut i
en eller båda bläckpatronerna,
bläckpatronerna har monterats på fel
sätt eller när de inte fungerar på rätt
sätt. Lampan blinkar dessutom om du
försöker använda fel typ av
bläckpatron. Om problemet är att
bläcket håller på att ta slut upphör
lampan att blinka när du öppnar den
övre luckan. Om det är något annat fel
som har med bläckpatronerna att göra
fortsätter lampan att blinka.

Du kan kontrollera bläckpatronernas status genom att öppna
skrivarens övre lucka. Den gula pilen på bläckpatronshållaren
riktas in med en av fem statussymboler för bläckpatronerna.

Lampan Status för
bläckpatroner

Problem med
färgpatronen

Problem med den
svarta
bläckpatronen

Bläcket håller på att ta
slut i färgpatronen

Bläcket håller på att ta slut i
den svarta bläckpatronen

Bläckpatronerna är OK

Gul visningspil

background image

36

Bläckpatroner: Status för bläckpatroner

Bläckpatronens status fortsättning

När lampan Status för bläckpatroner blinkar ska du öppna skrivarens övre lucka och följa nedanstående anvisningar. Mer information om
hur bläckpatronerna byts ut finns på sidan 37.

Om pilen pekar på...

Innebär detta att...

Så här löser du problemet...

Problem med färgpatronen

Bläckpatronen:
• saknas
• har monterats på fel sätt
• fel bläckpatron används för skrivaren
• är skadad

1 Sätt i en bläckpatron om den saknas.
2 Ta bort den befintliga bläckpatronen och sätt i

den igen.

3 Om problemet kvarstår ska du kontrollera att

färgpatronen är av typen hp C65

78

series eller hp nr

78 och att den svarta patronen är av typen hp 516

45

series eller hp nr 45.

4 Byt ut bläckpatronen om problemet kvarstår.

Bläcket håller på att ta slut i
bläckpatronerna

Bläcket håller på att ta slut i färgpatronen
eller i den svarta patronen.

• Överväg att byta ut färgpatronen mot en ny av typen

C65

78

series eller hp nr 78.

• Överväg att byta ut den svarta patronen mot en ny hp

51645 series eller hp nr 45.

Bläckpatronerna är OK

Bläckpatronerna fungerar på rätt sätt.

Inga problem.

Färg

Svart

Färg

Svart

background image

37

Bläckpatroner: Byt ut bläckpatronerna