HP Deskjet 990cxi Printer - Rengöring av bläckpatronerna

background image

Rengöring av bläckpatronerna

När ska rengöringen ske?

Rengör bläckpatronerna om du skrev ut en sida som saknar linjer
eller punkter eller om bläckstrimmor skrevs ut.

Om du märker att det saknas
linjer eller punkter...

Rengör bläckpatronen från fönstret

hp deskjet

Verktyg

så här:

1 Dubbelklicka på symbolen för

hp deskjet Verktyg

i mappen

Verktyg i huvudkatalogen på hårddisken.

2 Klicka på fliken

Rengör

och klicka sedan på knappen

Rengör

.

Följ anvisningarna på skärmen.

OBS!

Onödig rengöring slösar på bläcket och kortar ned

bläckpatronens användningstid.

Varning

background image

40

Bläckpatroner: Rengöring av bläckpatronerna

Om du märker att det uppstår
bläckstrimmor...

Rengör bläckpatronerna och hållaren genom att
följa nedanstående anvisningar.

1 Dubbelklicka på symbolen för

hp deskjet

Verktyg

i mappen Verktyg i huvudkatalogen på

hårddisken.

2 Klicka på fliken

Rengör

och klicka sedan på knappen

Rengör

.

Om detta inte löser problemet med strimmor ska du följa
anvisningarna i “Manuell rengöring av bläckpatronerna” nedan.

Var försiktig, så att du inte får bläck på händerna eller
kläderna.

Manuell rengöring av bläckpatronerna
och bläckpatronhållaren

Du behöver destillerat vatten eller vatten på flaska och
bomullstoppar eller liknande luddfritt, absorberande material som
inte fastnar på bläckpatronerna för att kunna rengöra
bläckpatronerna och hållaren på rätt sätt.

Manuell rengöring av bläckpatronerna

1 Slå på skrivaren genom att trycka på knappen Ström och lyft

sedan upp den övre luckan.

2 När bläckpatronerna flyttas så att du kan komma åt dem ska du

dra ur sladden från skrivarens baksida.

Se till att nya och använda bläckpatroner är
oåtkomliga för barn.

3 Ta ur bläckpatronerna och lägg dem på ett tidningspapper med

bläckmunstycket uppåt.

Vidrör

INTE

bläckmunstyckena eller

kopparkontakterna. Om du vidrör dessa delar kan
detta leda till att bläckpatronerna tilltäpps, bläcket
inte flödar på rätt sätt och dåliga elanslutningar.
Avlägsna heller

INTE

kopparremsorna eftersom dessa

elektriska kontakter krävs för utskrift.

or sn ame jstujn d

diam noft juestk

ut labore qusft vo

ed kitft ghocknor

Viktigt

Varning

Viktigt

background image

41

Bläckpatroner: Rengöring av bläckpatronerna

4 Doppa en ren bommullstopp i destillerat vatten och vrid ur den.

5 Rengör

framsidan

och

kanterna

på bläckpatroner enligt

bilden. Torka

INTE

av munstycksplattan.

6 Kontrollera att det inte har fastnat fibrer på framsidan och

kanterna. Om det fortfarande finns fibrer på ytorna ska du
upprepa rengöringsförfarandet.

7 Upprepa rengöringsförfarandet för den andra bläckpatronen.

När du har avlägsnat bläckpatronerna ska du se till att
de inte befinner sig utanför bläckpatronshållaren i mer
än 30 minuter.

Manuell rengöring av bläckpatronshållaren

1 Torka av undersidan av hållarens väggar med rena, fuktade

bomullstoppar.

2 Upprepa förfarandet tills du inte kan se några bläckavlagringar

på en ren bomullstopp längre.

3 Sätt tillbaka bläckpatronerna och stäng den övre luckan till skrivaren.

4 Lägg i vitt papper i inmatningsfacket.

5 Sätt tillbaka nätsladden på skrivarens baksida.

6 Skriv ut en testsida. Dubbelklicka på symbolen

hp deskjet

Verktyg

i mappen Verktyg i huvudkatalogen på hårddisken.

Klicka på fliken

Test

och klicka sedan på knappen

Test

.

OBS!

Om det fortfarande uppstår strimmor ska du upprepa

förfarandet tills testutskriften är ren. Ytterligare tips för underhåll
finns på:

http://www.hp.com/go/support

Torka

INTE

av

munstycksplattan

Rengör

Viktigt

Hållarens vägg

background image

42

Bläckpatroner: Skador som uppstår vid påfyllning av bläckpatroner