HP Deskjet 990cxi Printer - Byt ut bläckpatronerna

background image

Byt ut bläckpatronerna

När du köper nya bläckpatroner ska du noggrant kontrollera
artikelnumren. Artikelnumren för bläckpatronerna till din
skrivare är:

Svart hp 516

45

series eller hp nr 45

Trefärgad hp C65

78

series eller hp nr 78

Så här byter du ut en bläckpatron:

När bläcket tar slut i en bläckpatron ska du låta den tomma
patronen sitta kvar i hållaren tills du kan byta ut den. Det går inte
att skriva ut om det bara finns en bläckpatron i hållaren.

1 För att komma åt bläckpatronhållaren ska du se till att

utmatningsfacket är nedfällt (1.1) och tryck sedan på knappen
Ström (1.2) för att slå på skrivaren.

2 Öppna den övre luckan. Hållaren flyttas så att du kan komma

åt den.

3 Lyft upp regeln för hållaren.

4 Lyft ut bläckpatronen och kasta den.

Se till att bläckpatronerna är oåtkomliga för
barn.

Regel för hållare

Patron

1.2

1.1

2

3

4

Utmatningsfacket nedfällt

Varning

background image

38

Bläckpatroner: Byt ut bläckpatronerna

5 Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen och avlägsna

försiktigt skyddstejpen.

Vidrör INTE bläckmunstyckena eller
kopparkontakterna. Om du vidrör dessa delar
kan detta leda till att bläckpatronerna tilltäpps,
bläcket inte flödar på rätt sätt och dåliga
elanslutningar. Avlägsna heller INTE
kopparremsorna eftersom dessa elektriska
kontakter krävs för utskrift.

6 Tryck ner bläckpatronen ordentligt, rakt ner i

bläckpatronshållaren.

7 Stäng regeln till hållaren. Det hörs ett klick när regeln stängs

ordentligt.

8 Lägg i vanligt papper i inmatningsfacket.

9 När du stänger den övre luckan matas en kalibreringssida ut.

• Varje gång du installerar en ny bläckpatron kommer

skrivarprogramvaran att skriva ut en kalibreringssida som visar
utsskriftskvaliteten.
Om utskrift pågår och du avbryter den för att byta bläckpatron
kommer programmet att vänta tills utskriften är avslutad innan
den utför kalibreringstestet.

10 Om lampan Status för bläckpatroner

fortsätter att blinka när

du har satt i den nya bläckpatronen ska du kontrollera att den
nyinsatta bläckpatronen har rätt artikelnummer.

Vidrör

INTE

bläckmunstyckena

Vidrör eller avlägsna INTE
kopparkontakterna

Avlägsna skyddstejpen

Svart

Tref rgad

Varning

background image

39

Bläckpatroner: Förvara bläckpatroner