HP Deskjet 990cxi Printer - Utskrift på gratulationskort

background image

Utskrift på gratulationskort

Så här gör jag…

Riktlinjer…

1 Dra ut inmatningsfacket.
2 Dra ut båda pappersledarna och ta bort

allt papper från inmatningsfacket.

3 Lägg i högst 5 kort i inmatningsfacket,

så långt in som möjligt.

4 Flytta pappersreglagen så att de ligger

an emot kanterna på korten.

5 Skjut in inmatningsfacket
6 I programmenyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut

.

7 Välj de utskriftsinställningar som överensstämmer

med kortens typ och storlek.

Utskriftsformat

Pappersstorlek:

Välj lämplig kortstorlek

Riktning:

Välj symbolen

Stående

Papperstyp/Kvalitet

Papperstyp:

Välj typ av gratulationskort

Utskriftskvalitet:

Välj

Normal

Layout

Sidor per ark:

1

(

Normal

)

Utskrift på båda sidorna:

Välj om tillämpligt

OBS!

Om du använder automatisk dubbelsidig

utskrift måste du använda papperstyp som stöds.
Se “Automatisk dubbelsidig utskrift” på sidan 16.

8 Skriv ut korten.

• Rätta till kanterna på korten innan du

lägger i dem.

• Det är lättare att lägga i små kort om du

drar ut inmatningsfacket och fäller upp
utmatningsfacket. När du har lagt i
materialet fäller du ner utmatningsfacket.

• Om du använder gratulationskort som

redan är vikta ska du vika upp korten och
sedan lägga i dem i inmatningsfacket.

• Om du får ett meddelande om att papperet

är slut ska du kontrollera att materialet
lagts i rätt i inmatningsfacket. Placera
materialet på höger sida, riktat mot
skrivaren. Inmatningsfacket ska vara
intryckt så att pappersledaren för längd
kan hålla materialet på plats.

background image

32

Avancerad användning: Utskrift av påstrykningsbilder