HP Deskjet 990cxi Printer - Utskrift av visitkort, registerkort och annat mindre utskriftsmaterial

background image

Utskrift av visitkort, registerkort och annat mindre
utskriftsmaterial

Så här gör jag…

Riktlinjer…

1 Dra ut inmatningsfacket.
2 Dra ut båda pappersledarna och ta bort

allt papper från inmatningsfacket.

3 Lägg i upp till 45 kort eller annat mindre

utskriftsmaterial i inmatningsfacket så
långt in som möjligt.

4 Tryck in pappersledaren för längd så

långt det går. Tryck in pappersledaren
för finjustering av längden (den färgade
delen av pappersledaren) så att den
ligger an mot materialet. Tryck sedan in
pappersledaren för bredd.

5 Skjut in inmatningsfacket.
6 I programmenyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut.

7 Välj de utskriftsinställningar som överensstämmer

med kortens typ och storlek.

Utskriftsformat

Pappersstorlek:

Välj lämplig kortstorlek

Riktning:

Välj symbolen

Stående

Papperstyp/Kvalitet

Papperstyp:

Välj

Vanligt papper

Utskriftskvalitet:

Välj

Normal

Layout

Sidor per ark:

1 (Normal)

Utskrift på båda sidorna:

Avmarkerat

8 Skriv ut.

• Rätta till kanterna på utskriftsmaterialet

innan du lägger i det.

• Det går lättare att lägga i mindre material

om du drar ut inmatningsfacket och fäller
upp utmatningsfacket. När du har lagt i
materialet fäller du ner utmatningsfacket.

• Om du får ett meddelande om att papperet

är slut ska du kontrollera att materialet lagts
i rätt i inmatningsfacket. Placera materialet
på höger sida, riktat mot skrivaren.
Inmatningsfacket ska vara intryckt så att
pappersledaren för längd kan hålla
materialet på plats.

background image

29

Avancerad användning: Utskrift av etiketter