HP Deskjet 990cxi Printer - Utskrift av påstrykningsbilder

background image

Utskrift av påstrykningsbilder

Så här gör jag…

Riktlinjer…

1 Dra ut inmatningsfacket.
2 Dra ut båda pappersledarna och ta bort

allt papper från inmatningsfacket.

3 Lägg i överföringspapperet med den

utskrivbara sidan nedåt.

4 Flytta pappersreglagen så att de ligger

an emot pappersbunten.

5 Skjut in inmatningsfacket.
6 I programmenyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut

.

7 Välj de utskriftsinställningar som överensstämmer

med påstrykningsbildernas typ och storlek.

Utskriftsformat

Pappersstorlek:

Välj lämplig storlek

Riktning:

Välj lämplig riktning

Papperstyp/Kvalitet

Papperstyp:

Välj

HP Premium Inkjet Paper

Utskriftskvalitet:

Välj

Hög

Layout

Sidor per ark:

1 (Normal)

Utskrift på båda sidorna:

Avmarkerat

8 Skriv ut överföringsbilden.

• Om du vill att texten eller bilden ska se ut

på samma sätt på T-tröjan som på skärmen
ska du vända dokumentet genom att klicka

Spegelbild

.

• Du uppnår bäst resultat om du använder

HP Iron-On T-Shirt Transfers.

background image

33

Avancerad användning: Utskrift av affischer