HP Deskjet 990cxi Printer - Utskrift av OH-film

background image

Utskrift av OH-film

Så här gör jag…

Riktlinjer…

1 Dra ut båda pappersledarna och ta bort

allt papper från inmatningsfacket.

2 Separera etikettarken genom att lufta

kanterna, och rätta sedan till kanterna
på etikettarken.

3 Lägg i en bunt med högst 25

OH-filmark, med den grova sidan nedåt
och klisterremsan in emot skrivaren.

4 Flytta papperreglagen så att de ligger

an emot OH-filmarken.

5 Skjut in inmatningsfacket.
6 I programmenyn

Arkiv

väljer du

Skriv

ut

.

7 Välj de utskriftsinställningar som överensstämmer

med OH-filmens typ och storlek.

Utskriftsformat

Pappersstorlek:

Välj lämplig storlek

Riktning:

Välj lämplig riktning

Papperstyp/Kvalitet

Papperstyp:

Välj typ av OH-film

Utskriftskvalitet:

Välj

Normal

eller

Bästa

Layout

Sidor per ark:

1

(Normal)

Utskrift på båda sidorna:

Avmarkerat

8 Skriv ut OH-bilderna.
9 Skrivaren väntar tills OH-bilderna torkar innan

den automatiskt matar ut dem. Tryck på knappen

Fortsätt

om du vill fortsätta skriva ut.

• Du uppnår bäst resultat om du använder

HP Premium Inkjet Transparency Film.

background image

26

Avancerad användning: Utskrift av enstaka kuvert