HP Deskjet 990cxi Printer - Utskrift av fotografier

background image

Utskrift av fotografier

Så här gör jag…

Riktlinjer…

1 Dra ut inmatningsfacket.
2 Dra ut båda pappersledarna och ta bort

allt papper från inmatningsfacket.

3 Lägg i upp till 20 ark fotopapper

(glättade sidan nedåt) i
inmatningsfacket.

4 Flytta pappersledarna så att de ligger

an emot papperskanterna.

5 Skjut in inmatningsfacket.
6 I programmenyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut

.

7 Välj de utskriftsinställningar som överensstämmer

med fotopapperets typ och storlek.

Utskriftsformat

Pappersstorlek:

Välj lämplig pappersstorlek

Riktning:

Välj lämplig riktning

Papperstyp/Kvalitet

Papperstyp:

Välj typ av fotopapper

Utskriftskvalitet:

Välj

Hög

Layout

Sidor per ark:

1 (Normal)

Utskrift på båda sidorna:

Avmarkerat

8 Skriv ut fotografierna.

• Du uppnår bäst resultat om du använder

HP-fotopapper.

• Fotografiet måste vara i elektronisk (digital)

form innan du kan skriva ut det. Ta en
digital bild, skanna fotografiet eller be din
lokala fotoaffär skapa en elektronisk fil av
fotografiet.

• Använd

Bästa

för fotopappersutskrift.

background image

31

Avancerad användning: Utskrift på gratulationskort