HP Deskjet 990cxi Printer - Utskrift av etiketter

background image

Utskrift av etiketter

Så här gör jag…

Riktlinjer…

1 Dra ut inmatningsfacket.
2 Dra ut båda pappersledarna och ta bort

allt papper från inmatningsfacket.

3 Separera etikettarken genom att lufta

kanterna, och rätta sedan till kanterna
på etikettarken.

4 Lägg i högst 20 etikettark (med

etikettsidan nedåt).

5 Flytta pappersreglagen så att de ligger

an emot pappersbunten.

6 Skjut in inmatningsfacket.
7 I programmenyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut

.

8 Välj de utskriftsinställningar som överensstämmer

med etiketternas typ och storlek.

Utskriftsformat

Pappersstorlek:

Välj

A4

eller

Letter

(8,5x 11 tum)

Riktning:

Välj lämplig riktning

Papperstyp/Kvalitet

Papperstyp:

Välj

Vanligt papper

Utskriftskvalitet:

Välj

Normal

Layout

Sidor per ark:

1 (Normal)

Utskrift på båda sidorna:

Avmarkerat

9 Skriv ut etiketterna.

• Använd bara papper som har

specialutformats för användning med
bläckstråleskrivare.

• Lägg aldrig i mer än 20 ark åt gången.
• Använd bara hela etikettark.
• Se till att arken inte är kladdiga eller

skrynkliga och att etiketterna inte håller på
att lossna från skyddsarket.

• Använd inte plastetiketter eller

genomskinliga etiketter. Bläcket torkar inte
om det används på plastetiketter eller
genomskinliga etiketter.

background image

30

Avancerad användning: Utskrift av fotografier