HP Deskjet 990cxi Printer - Utskrift av enstaka kuvert

background image

Utskrift av enstaka kuvert

Så här gör jag…

Riktlinjer…

1 Lägg i kuvertet i utmatningsfackets fack

för enstaka kuvert med fliken riktad åt
vänster och uppåt. Tryck in kuvertet tills
det tar emot.

2 I programmenyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut

.

3 Välj de utskriftsinställningar som överensstämmer

med kuvertets typ och storlek.

Utskriftsformat

Pappersstorlek:

Välj lämplig kuvertstorlek

Riktning:

Välj symbolen

Stående

Papperstyp/Kvalitet

Papperstyp:

Välj

Vanligt papper

Utskriftskvalitet:

Välj

Normal

Layout

Sidor per ark:

1 (Normal)

Utskrift på båda sidorna:

Avmarkerat

4 Skriv ut kuvertet.

• Se till att utmatningsfacket är nedfällt.
• Undvik att använda kuvert med klämmor

och fönster.

• Undvik att använda kuvert som är glättade

eller präglade, kuvert med tjocka,
oregelbundna eller böjda kanter eller
kuvert som är skrynkliga, söndertrasade
eller skadade på annat sätt.

• Om den programvara du använder har en

funktion för utskrift av kuvert ska du följa
anvisningarna i programvaran istället för
detta förfarande.

background image

27

Avancerad användning: Utskrift av en bunt kuvert