HP Deskjet 990cxi Printer - Utskrift av en bunt kuvert

background image

Utskrift av en bunt kuvert

Så här gör jag…

Riktlinjer…

1 Dra ut inmatningsfacket.
2 Dra ut båda pappersledarna och ta bort

allt papper från inmatningsfacket.

3 Lägg i högst 15 kuvert i

inmatningsfacket med fliken åt
vänster och uppåt. För in kuverten så
långt det går.

4 Flytta pappersreglagen så att de ligger

an emot kuvertkanterna.

5 Skjut in inmatningsfacket.
6 I programmenyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut

.

7 Välj de utskriftsinställningar som överensstämmer

med kuvertens typ och storlek.

Utskriftsformat

Pappersstorlek:

Välj lämplig kuvertstorlek

Riktning:

Välj symbolen

Stående

Papperstyp/Kvalitet

Papperstyp:

Välj

Vanligt papper

Utskriftskvalitet:

Välj

Normal

Layout

Sidor per ark:

1 (Normal)

Utskrift på båda sidorna:

Avmarkerat

8 Skriv ut kuverten.

• Lägg aldrig i mer än 15 kuvert åt gången.
• Rätta till kanterna på kuverten innan du

lägger i dem.

• Undvik att använda kuvert med klämmor

och fönster..

• Undvik att använda kuvert som är glättade

eller präglade, kuvert med tjocka,
oregelbundna eller böjda kanter eller
kuvert som är skrynkliga, söndertrasade
eller skadade på annat sätt.

• Om den programvara du använder har en

funktion för utskrift av kuvert ska du följa
anvisningarna i programvaran istället för
detta förfarande.

background image

28

Avancerad användning: Utskrift av visitkort, registerkort och annat mindre utskriftsmaterial