HP Deskjet 990cxi Printer - Utskrift av banderoller

background image

Avancerad användning: Utskrift av banderoller

Utskrift av banderoller

Så här gör jag…

Riktlinjer…

1 Riv av upp till 20 ark.
2 Riv av och kasta eventuella

perforeringar.

3 Dra ut inmatningsfacket.
4 Dra ut pappersledarna och ta bort allt

papper från inmatningsfacket.

5 Fäll upp utmatningsfacket och låt det

vara kvar i det uppfällda läget.

6 Lägg i det kontinuerliga papperet i

inmatningsfacket så att den kant som
inte är vidhängande riktas mot
skrivaren.

7 Flytta pappersreglagen så att de ligger

an emot pappersbunten.

8 Skjut in inmatningsfacket.
9 I programmenyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut

.

10 Välj lämplig papperstyp, storlek och riktning.

Utskriftsformat

Pappersstorlek:

Välj

US Letter, kontinuerligt

eller

A4, kontinuerligt

Riktning:

Välj lämplig riktning

Papperstyp/Kvalitet

Papperstyp:

Välj

Vanligt papper

eller

HP Banner Paper

Utskriftskvalitet:

Välj

Normal

Layout

Sidor per ark:

1 (Normal)

Utskrift på båda sidorna:

Avmarkerat

11 Skriv ut banderollen.

• Se till att utmatningsfacket är uppfällt och

att inmatningsfacket är intryckt när du
skriver ut på kontinuerligt papper.

• Du uppnår bäst resultat om du använder

HP Banner Paper.

• Om det uppstår problem när du skriver ut

banderoller ska du läsa “Banderollerna
skrivs inte ut på rätt sätt.” på sidan 57.

background image

35