HP Deskjet 990cxi Printer - Utskrift av affischer

background image

Utskrift av affischer

Så här gör jag…

Riktlinjer…

1 Lägg i papper i inmatningsfacket.
2 Flytta pappersreglagen så att de ligger

an emot pappersbunten.

3 Skjut in inmatningsfacket.
4 I programmenyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut

.

5 Välj de utskriftsinställningar som överensstämmer

med affischens typ och storlek.

Utskriftsformat

Pappersstorlek:

Välj lämplig storlek

Riktning:

Välj lämplig riktning

Papperstyp/Kvalitet

Papperstyp:

Välj

Vanligt papper

Utskriftskvalitet:

Välj

Normal

Layout

Överlagring:

Markera det här alternativet

Sidor per ark:

2x2, 3x3 Affisch eller 4x4

Utskrift på båda sidorna:

Avmarkerat

6 Skriv ut affischen.

• När utskriften är klar ska du klippa rent

kanterna på de enkilda arken och tejpa
ihop dem.

background image

34