HP Deskjet 990cxi Printer - Manuell dubbelsidig utskrift

background image

Manuell dubbelsidig utskrift

Så här gör jag…

Riktlinjer…

Bokbindning

Blockbindning

1 Avlägsna allt papper från

utmatningsfacket.

2 Lägg i papper i inmatningsfacket.
3 Flytta pappersreglagen så att de ligger

an emot pappersbunten.

4 Skjut in inmatningsfacket.
5 I programmenyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut

.

6 Välj de utskriftsinställningar som

överensstämmer med papperets typ och storlek.

Utskriftsformat

Pappersstorlek:

Välj lämplig storlek

Riktning:

Välj lämplig riktning

Papperstyp/Kvalitet

Papperstyp:

Välj lämplig typ

Utskriftskvalitet:

Välj Normal

Layout

Sidor per ark:

1 (

Normal

)

Utskrift på båda sidorna:

Markera denna ruta

och välj sedan symbolen

Bok

(för bindning

längsmed sidan) eller

Block

(för bindning i

överkanten). Avmarkera

Automatisk

.

7 Påbörja utskriften.
8 Följ noga anvisningarna för att lägga i papperet

på nytt, som visas på datorskärmen.

9 När du har lagt i papperet igen, på rätt sätt, ska du

klicka på

Fortsätt

.

• Du kan välja manuell dubbelsidig utskrift

antingen med den bakre inspektionsluckan
eller modulen för automatisk dubbelsidig
utskrift installerad.

• Skrivaren skriver automatiskt ut de udda

sidorna först. Skrivaren visar sedan ett
meddelande på datorns skärm som talar
om hur du lägger i papperet igen för att
skriva ut de jämna sidorna.

background image

25

Avancerad användning: Utskrift av OH-film