HP Deskjet 990cxi Printer - Hitta rätt papperstyp

background image

Hitta rätt papperstyp

De flesta vanliga fotokopiepapper fungerar fint i skrivaren, särskilt
papper som märkts för användning i bläckstråleskrivare. För bästa
resultat bör du använda en av Hewlett-Packard-papperstyperna
som tagits fram särskilt för HP-bläck och för din skrivare.

Ljusstyrka.

Visst papper är vitare än annat och ger skarpare och

mer levande färger. För fotografier bör du använda HP Premium
Plus Photo Paper eller HP Premium Photo Paper för bäst resultat.
För projekt som har andra sorters färgbilder fungerar
papperstyperna HP Bright White Inkjet och HP Premium Inkjet väl.

För en komplett förteckning över tillgängligt HP-material kan du
läsa “Förbrukningsmaterial och tillbehör” på sidan 73.

Information om de pappersvikter och storlekar som stöds ges
under “Materialvikt” på sidan 68 resp. “Materialstorlek” på sidan 68.