HP Deskjet 990cxi Printer - Utskriftsformat–styrning av sidlayouten

background image

Utskriftsformat–styrning av
sidlayouten

Du kan styra inställningar som exempelvis pappersstorlek,
skalning och sidriktning i dialogrutan

hp deskjet -Utskriftsformat

.

Så här tar du fram dialogrutan:

1 Öppna det program som användes för att skapa dokumentet.

2 Välj

Utskriftsformat

i menyn

Arkiv

.

Pappersstorlek, Skalning och Riktning

Symbol

Beskrivning

Symbol

Beskrivning

Skrivaren är i
viloläge (standard)

Utskriften avbröts på
standardskrivaren

Skrivaren är i
viloläge (ej
standard)

Fel på
standardskrivaren

Utskrift pågår på
standardskrivaren

Skrivaren är inte
tillgänglig eller
ansluten

Se till att du väljer rätt storlek på det papper, de
kuvert eller annat material som finns i
inmatningsfacket.

Skriv in ett tal från 5 till 999.
Tal som är mindre än 100
förminskar bildstorleken
och tal som är större än 100
förstorar bilden. Om du
ändrar storleken kan
sidbrytningarna ändras.

Markera automatisk marginaljustering vid
dubbelsidig utskrift.

Klicka på lämplig
symbol för att välja
sidorientering.

background image

9

Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut