HP Deskjet 990cxi Printer - Utskrift från skrivbordet

background image

Utskrift från skrivbordet

Utskrift från skrivbordet kan vara användbart när du vill skriva ut
flera dokument på samma gång eller när du har ett dokument som
redan har formaterats för utskrift på en viss skrivare. Du kan skriva
ut dokument från skrivbordet på två olika sätt. Skriv ut från
skrivbordet genom att antingen:

• Dra symbolerna för de dokument du vill skriva ut till

skrivbordssymbolen för den skrivare som du vill använda.

ELLER

• Markera symbolerna för de dokument som du vill skriva ut och

sedan välja

Skriv ut

i menyn

Arkiv

. När dialogrutan

Skriv ut

visas ska du markera utskriftsalternativen och klicka på knappen

Skriv ut

.

background image

7