HP Deskjet 990cxi Printer - Pappersfack

background image

Pappersfack

Inmatningsfack

Du lägger i papper och andra materialtyper för utskrift i
inmatningsfacket. Det är lättare att fylla på facket om du drar ut
det. När du har lagt i det material som du vill använda ska du flytta
pappersreglagen så att de ligger an emot utskriftsmaterialet.
Kontrollera att allt material skjuts in i inmatningsfacket så långt det
går. Se till att inmatningsfacket trycks in igen.

Utmatningsfack

Skrivaren skickar de färdigutskrivna sidorna till utmatningsfacket.
Utmatningsfacket har två lägen.

Ned – för de vanligaste utskriftstyperna (utom banderoller). Du kan
även skriva ut enstaka kuvert i det nedfällda läget.

Upp – gör det lättare att lägga i material i inmatningsfacket samt
för banderollutskrift.

Förlängning för utmatningsfacket – vid utskrift av ett stort antal
sidor. Dessutom måste denna vara utdragen vid utskrift i
korrekturläget för att förhindra att papper hamnar på golvet.
Använd förlängningen för ut matningsfacket genom att försiktigt
dra ut den. När utskriften avslutats skjuter du tillbaka förlängningen
i dess förvaringsfack.

OBS!

Förlängningen får inte användas tillsammans med papper i

Legal-storlek. Detta kan orsaka papperstrassel.

Lägg i papper i inmatningsfacket.

Reglage för
pappersbredd

Reglage för
pappersbredd

Inmatningsfacket intryckt

Inmatningsfacket utdraget

Utskrivet material
skickas till
utmatningsfacket.

Facket för enstaka kuvert

Utmatningsfacket
nedfällt

Förlängning för
utmatningsfacket

background image

5

Allmänt om utskrift: Använda skrivarprogrammet