HP Deskjet 990cxi Printer - Knappar och lampor

background image

Knappar och lampor

Knapparna på framsidan av skrivaren

hp deskjet 990c

gör att du

kan slå på och stänga av skrivaren, avbryta utskriftsjobb eller
fortsätta utskriften. Lamporna ger dig synlig information om
skrivarens status. Knapparna och lamporna är, från vänster till
höger:

Knappen Avbryt

– Tryck på

den här knappen för att avbryta den
aktuella utskriften.

Lampan Status för

bläckpatroner

– När lampan ovanför

denna symbol lyser ska du kontrollera
bläckpatronernas status. Se “Status för
bläckpatroner” på sidan 35.

Knappen Fortsätt

och

Lampa

När lampan ovanför knappen Fortsätt
blinkar ska du trycka på Fortsätt för att utskriften ska återupptas. Se
“Vad betyder de blinkande lamporna?” på sidan 51.

Knappen

och

lampan Ström

– Använd knappen Ström för att

slå av och på skrivaren. Den gröna lampan ovanför knappen Ström
blinkar medan skrivaren bearbetar information.

Infraröd (Ir-) lins

– Använd den infraröda linsen för utskrift

från en infraröd sändarenhet, t ex en Palm Pilot eller PowerBook. Se
“Infraröd (Ir-) utskrift” på sidan 18. När lampan till höger om den
infraröda linsen visar en obruten stråle skickar den infraröda
enheten information till skrivaren.

Använd endast knappen Ström på skrivarens
framsida för att slå på och stänga av skrivaren.
Om du stänger av eller slår på skrivaren från en
strömskena, ett överspänningskydd eller en
väggkontakt kan detta medföra att skrivaren slutar
att fungera i förtid.

Varning

background image

4

Allmänt om utskrift: Pappersfack