HP Deskjet 990cxi Printer - Dialogrutan Skriv ut

background image

Dialogrutan Skriv ut

Du kan styra inställningar som antalet kopior, utskrift av hela
dokumentet eller endast vissa sidor, papperstyp, utskriftskvalitet,
sidlayout, färg och bakgrundsutskrift i dialogrutan

hp deskjet - Skriv ut

. Du öppnar dialogrutan genom att välja

Skriv ut

i menyn

Arkiv

i tillämpningsprogrammet.

Knappar

Knapparna i den nedre delen av dialogrutorna för Skriv ut är
följande:

Återgå till förinställningar

återställer inställningarna till

systemets ursprungliga inställningar

ELLER

Spara inställningarna

gör att du kan gå igenom de aktuella

inställningarna, tilldela dem ett namn och spara dem under det
namnet.

Förhandsgranska

gör att du kan titta på dokumentet före

utskriften så att du kan se hur det utskrivna dokumentet kommer
att se ut med de aktuella inställningarna.

Avbryt

tar bort de ändrade inställningarna och stänger

dialogrutan Skriv ut.

OK

startar utskriften.

background image

10

Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut

Allmänt

Allmänt

är den standardflik som är markerad i dialogrutan Skriv

ut. På denna flik kan du ange antal kopior som ska skrivas ut, om
du vill skriva ut hela dokumentet eller bara vissa sidor, och om du
vill skriva ut dokumentet från den första sidan till den sista eller
börja med den sista sidan och skriva ut baklänges.

Du kan även välja följande alternativ i menyn

Allmänt

:

Papperstyp/Kvalitet

(se “Papperstyp/Kvalitet” på sidan 11)

Layout

(se “Layout” på sidan 11)

Färg

(se “Färg” på sidan 12)

Bakgrundsutskrift

(se “Bakgrundsutskrift” på sidan 13)

Klicka för att visa en lista
med andra
utskriftsinställningar.

Ange hur
många kopior
du vill skriva ut.

Ange om du
vill börja
skriva ut från
den första
eller från den
sista sidan.

I detta område visas
alternativ som har ställts in
på andra flikar i Skriv ut.

Om du inte vill skriva ut hela dokumentet
ska du skriva in det första och det sista
sidnumret i det sidintervall som du vill
skriva ut.

Klicka för att visa alternativet
Återgå till förinställning eller
Spara inställningarna.

background image

11

Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut

Papperstyp/Kvalitet

• Inställningarna i fliken

Bläck

låter dig justera bläckmängden och

torktiden.

Layout

I den här dialogrutan kan du ange antalet sidor som ska skrivas ut
på varje pappersark. Du kan även ställa in alternativet

Dubbelsidig

utskrift

i den här rutan.

Välj mellan flera olika papperstyper.

Utskriftskvalitet

Snabb

–Snabb utskrift

Normal

–Vanlig utskrift

Bästa

–Högsta kvalitet

Högupplösningsfotografi

–Endast fotografier

Välj antalet sidor (

1

,

2

eller

4

) som ska skrivas ut på arket.

ELLER

Skriv ut en affisch:
Välj alternativet

Överlagring

och välj sedan affischstorlek genom

att välja antalet sidor på tvären och nedåt (

2x2

,

3x3

eller

4x4

).

Markera denna ruta för
att skriva ut en ram runt
varje sida.

Markera denna ruta för
att skriva ut på båda
sidorna av papperet.

Om du markerar

Skriv ut på båda

sidorna

ska du välja lämplig

metod:

Manuell

eller

Automatisk

(om du använder modulen för
automatisk dubbelsidig utskrift).

Om du markerar

Skriv ut på

båda sidorna

ska du välja

lämplig metod:

Bindning

(sida

eller överkant).

background image

12

Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut

Färg

Skrivaren

hp deskjet

990c

använder hp:s färgmatchningsteknik

för att på ett intelligent sätt analysera varje sidelement – text, grafik
och fotografier – och ge det bästa färgresultatet.

I inställningen

ColorSmart III

kan du markera en ruta så att

bildförbättringarna stängs av.

Inställningen

ColorSync

kan användas för färgmatchning med

andra datorer genom ColorSyncs matchningssystem.

Gråskala

skriver ut i gråtoner. Med denna inställning kan du även

optimera utskriften för fax och fotostatkopior.

Svartvit

skriver bara ut i svartvitt (ingen färg, inga gråtoner).

“Endast svart” rekommenderas inte för utskrift på glansigt papper.

Flytta för att justera:

• Mättnad
• Ljusstyrka
• Färgton

Välj:

• ColorSmart III
• ColorSync

Gråskala

(utskrift i gråtoner)

Svartvitt

(ingen färg)

Markera här för att stänga av automatisk
bildförbättring.

Välj:

• Hög kvalitet
• Endast svart

Optimera för
fotostatkopia eller
fax

(skriv ut i gråtoner)

background image

13

Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut

Bakgrundsutskrift

Välj

Bakgrunden

om du vill fortsätta att arbeta när utskriften

pågår. Om du väljer utskriftsalternativet

Förgrunden

kan du inte

arbeta med andra uppgifter förrän utskriften är avslutad. Dock blir
utskriften snabbare.

Följande tabell beskriver ytterligare funktioner som är tillgängliga
när du använder bakgrundsutskrift. Du kan komma åt de här
funktionerna från skrivbordet genom att dubbelklicka
skrivarsymbolen

hp deskjet 990c

.

.

Välj:

Bakgrund

för att

fortsätta arbeta under
utskriften

Förgrund

för snabbare

utskrift

Klicka på den knapp
som matchar
tidsinställningen för när
du vill skriva ut
dokumentet

Alernativ för
bakgrundsutskrift

Anvisningar

Ta bort en utskrift

• Markera

utskriftsnamnet

eller

symbolen och klicka sedan på
symbolen

Papperskorg

.

ELLER

• Dra dokumentsymbolen till

Papperskorgen på skrivbordet.
De här metoderna tar bara bort
utskriften, inte själva dokumentet.

Avbryt/pausa en utskrift

• Markera

utskriftsnamnet

eller

symbolen och klicka på knappen

Paus

.

Utskriften kommer att pausas tills du
markerar utskriftsnamnet igen och
klickar på knappen

Fortsätt

.

ELLER

• Dra dokumentsymbolen till listan

med dokument som

Väntar på

utskrift

.

Markera att en utskrift är
“Brådskande”

• Markera

utskriftsnamnet

eller

symbolen och klicka på den

lilla

klockan

.

• Klicka på

Brådskande

i dialogrutan

som visas. Detta flyttar utskriften till
överst på listan.

background image

14

Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut

Sortera/ändra
utskriftsordningen

• Välj det

kolumnnamn

som du vill

sortera eller välja efter i menyn

Visa

.

• Om du vill ändra utskriftsordningen

ska du sortera efter

Utskriftstid

.

• Dra och släpp utskrifts

namnet

önskat ställe i listan.

Avbryt och återuppta
utskriften

• Välj

Stoppa utskriftskön

i menyn

Utskrift

.

• Välj

Starta utskriftskö

för att

återuppta utskriften.

• Med hjälp av denna funktion kan du

spara utskriftsbegäran när du
använder en PowerBook och inte är
inkopplad till skrivaren.

Byt skrivare

• Du kan flytta en utskrift från en

skrivare till en annan skrivare av
samma typ så här:

• Dra

symbolen

för utskriftsbegäran

till symbolen för den

skrivare som

du vill använda

.

• Om du inte är säker på om båda

skrivarna är av samma typ ska du
ändå försöka flytta på
utskriftsbegäran. Skrivarprogrammet
tillåter inte att du flyttar en
utskriftsbegäran till en inkompatibel
skrivare.

Alernativ för
bakgrundsutskrift

Anvisningar

background image

15

Allmänt om utskrift: Automatisk pappersavkännare