HP Deskjet 990cxi Printer - Automatisk pappersavkännare

background image

Automatisk pappersavkännare

När du använder funktionen automatisk pappersavkännare känner
skrivaren

hp deskjet

990c

automatiskt av rätt papperstyp för de

flesta papper eller material som läggs in i skrivarens
inmatningsfack. Den skannar första sidan för varje nytt
utskriftsjobb.

• Den automatiska pappersavkännaren fungerar för

utskriftsmaterial både från HP och andra tillverkare. Den har
dock optimerats för HP-material så att skrivaren snabbt kan välja
lämplig papperstyp. Se en komplett förteckning över HP:s
produkter “Papper och annat utskriftsmaterial” på sidan 74.

• Den här funktionen rekommenderas inte för präglat eller fodrat

papper och material.

Så här använder du den automatiska
pappersavkännaren

Du styr papperstypsinställningarna i dialogrutan

Papperstyp/Kvalitet

. Förinställningen för dialogrutan är

Automatisk

. Om du vill stänga av den automatiska

pappersavkännaren ska du välja en annan papperstyp än

Automatisk

.

Så här tar du fram dialogrutan:

1 I programmenyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut

.

2 I menyn

Allmänt

i dialogrutan för utskrift väljer du alternativet

Papperstyp/Kvalitet

.

• Förinställningen för papperstyp är

Automatisk

.

• Förinställningen för utskriftskvalitet är

Normal

.

OBS!

Om du önskar en annan utskriftskvalitet kan du ändra

inställningen för hand.

3 Klicka

OK

.

• Då skrivaren börjar mata in det första arket söker en optisk

sensor (blått ljus) snabbt av det en eller flera gånger för att
bestämma den bästa papperstypinställningen. Detta tar endast
ett par sekunder. När papperstypen bestämts startar utskriften.

background image

16

Allmänt om utskrift: Automatisk dubbelsidig utskrift