HP Deskjet 990cxi Printer - Automatisk dubbelsidig utskrift

background image

Automatisk dubbelsidig utskrift

Modulen för automatisk dubbelsidig
utskrift är en särskild maskinvaru- och
programvarufunktion som gör att
skrivaren automatiskt kan skriva ut på
arkets båda sidor.

Installera modulen för automatisk dubbelsidig
utskrift

1 Vrid ratten på skrivarens bakre lucka motsols och ta bort luckan.

2 För in modulen baktill på skrivaren.

background image

17

Allmänt om utskrift: Automatisk dubbelsidig utskrift

Skriva ut med modulen för automatisk dubbelsidig
utskrift

Det är inte alla pappersvikter och papperstyper som kan användas
tillsammans med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift. Du
kan skriva ut på vanligt papper, HP Bright White Inkjet Paper,
HP Premium Inkjet Heavyweight Paper, HP Felt-textured Greeting
Card Paper, HP Professional Brochure Paper, glansigt eller matt,
samt på HP Photo Quality InkJet Paper, halvglansigt eller matt.

Använd modulen för automatisk dubbelsidig utskrift så här:

1 Lägg i lämplig papperstyp.

2 Välj

Utskriftsformat

i menyn

Arkiv

.

3 Markera rutan

Dubbelsidig säkerhetsmarginal

, klicka sedan

OK

.

4 I menyn

Arkiv

väljer du

Skriv ut

.

5 Välj

Layout

i pop-up-menyn

Allmänt

. Se “Dialogrutan Skriv ut”

på sidan 9 för anvisningar.

6 I dialogrutan

Layout

markerar du

Skriv ut på båda sidorna

och väljer

Automatisk

.

7 Klicka antingen på symbolen

Bok

eller

Block

för att välja rätt

sidriktning.

8 Genomför alla andra formatändringar som behövs i de övriga

dialogrutorna för

Skriv ut

och klicka sedan på

Skriv ut

.

OBS!

Efter det att ena sidan av arket har skrivits ut kommer det

att hållas kvar medan bläcket torkar. När bläcket har torkat matas
papperet in igen och den omstående sidan skrivs ut. Varje sida
som har skrivits ut klart kommer att läggas i utmatningsfacket.
Om det uppstår problem med den dubbelsidiga utskriften ska du
läsa “Felsökningstips” som börjar på sidan 43.

background image

18

Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift