HP Deskjet 990cxi Printer - Använda skrivarprogrammet

background image

Använda skrivarprogrammet

Välja skrivaren

Om du inte redan har valt

hp deskjet

som standardskrivaren i

Väljaren

, så bör du göra detta nu. Hur du väljer

hp deskjet

i

Väljaren beror på om datorn är ansluten till skrivaren via USB eller
AppleTalk.

USB-anslutning

1 Se till att datorn och skrivaren är påslagna och att skrivaren är

ansluten till datorn med en USB-kabel.

2 Markera

Väljaren

i

Apple

-menyn.

3 I Väljar-fönstrets vänstra del klickar du på symbolen

DeskJet Series

.

4 I Väljar-fönstrets högra del klickar du på

DeskJet 990C

.

5 Stäng

Väljaren

.

AppleTalk-nätverksanslutning

1 Kontrollera att både datorn och skrivaren är på och anslutna till

AppleTalk-nätverket. Du behöver en extern skrivarserver, t ex hp
jetdirect 300X External Print Server, för att kunna ansluta
skrivaren till AppleTalk-nätverket.

2 Markera

Väljaren

i

Apple

-menyn.

3 Klicka på knappen

Aktiv

bredvid AppleTalk.

4 I Väljar-fönstrets vänstra del klickar du på symbolen

DeskJet Series

.

5 Välj

skrivarzon

, om detta behövs.

6 I Väljarens högra del klickar du på

DeskJet 990C

.

7 Stäng

Väljaren

.

background image

6

Allmänt om utskrift: Andra sätt att välja standardskrivare