HP Deskjet 990cxi Printer - Andra sätt att välja standardskrivare

background image

Andra sätt att välja
standardskrivare

Förutom att använda Väljaren kan du även välja en
standardskrivare på följande sätt:

• Välj önskad skrivare genom att klicka på menyradens

skrivarsymbol

på skärmens övre del och sedan välja

DeskJet 990C

.

• Om inställningsraden är aktiverad väljer du önskad skrivare

genom att klicka på

skrivarsymbolen

på skärmens nedre del

och sedan välja

DeskJet 990C

.

• Dra det dokument som du vill skriva ut till skrivbordssymbolen

för den skrivare som du vill använda.

• Dubbelklicka på symbolen för den

hp deskjet-skrivare

du vill

använda och välj

Ställ in standardskrivare

i menyn

Skriv ut

.

• Kommandot Skriv ut skickar dokumenten till denna skrivare tills

du väljer en ny standardskrivare. Om du byter skrivare ska du
kontrollera att formateringen och sidbrytningarna i dokumentet
inte har ändrats innan du skriver ut.